Miras Hukuku

Miras Hukuku ile ilgili; Miras bırakanın paylarının araştırılması, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, tenkis, miras sebebiyle istihkak davalarının açılması, takibi ve   sonuçlandırılması, Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri v.b Bu gibi önemli alanlarda takip ve davalar avukatlarca yapılabilmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu