Sıkça Sorulan Sorular

Avukatınızın sağladığı faydalardan yararlanabilmek için öncelikle avukatınızla “Avukatlık Hizmet Sözleşmesi” imzalamanız gerekmektedir. Sonrasında vekaletname (Noter, Konsolosluklar) çıkartmalısınız.

Avukatlık Kanunu gereğince, Avukatların sunmuş olduğu hizmete göre bir bedel ödemek zorundasınız. Bu bedelin asgari tutarı her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ile belirlenir. Tarifede belirtilen tutarlar altında iş yapılması Avukat açısından da disiplin suçudur. (Buradaki bedel asgari tutardır.)

Davaların kazanılmasına kesin gözüyle bakılmaması gerekir. Bu nedenle hiçbir zaman “kesin” gibi bir kelime kullanıp müvekkillerimize bir taahhüt vermeyiz. Aksi takdirde hizmet değil umut satmış oluruz. Müvekkillerimize verebileceğimiz tek taahhüt dava veya işinizi elimizden gelen en iyi şekilde, en yüksek gayret ve çaba ile takip edeceğimizdir. Bundan Emin Olabilirsiniz.

Medeni Kanun’a göre hakimin sizllerde, “ortak yaşamın devam ettirilebilmesinin eşlerden beklenememesi” hususunda kanaatinin oluşması gerekmektedir. Bu kanaat oluşursa boşanabilirsiniz.

Boşanmada Nafaka belirlenirken, Hakim boşanmaya karar verirken nafaka konusunda eşlerin ekonomik durumlarına ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşüp düşmeyeceklerine bakar. Ona göre Nafaka Ödeme yada Alma söz konusu olur.

Burada çocuğun yararı ve menfaati ön plandadır. Çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda hakimler çocuğun yarar-menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre karar verir. Bu konuda bir sosyal hizmet uzmanından da bilirkişi raporu düzenlendirtir. Ancak 7-8 yaşına kadar olan çocukların velayetleri çok ekstrem durum ve haller dışında direkt olarak anneye bırakılmaktadır.

Yurtdışında verilen boşanma kararları Ülkemizde kendiliğinden geçerli olmaz. Dava açılarak bu kararın tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir.

Hakim tazminat konusunda bir karar verirken tarafların maddi zararlarını ve manevi olarak çektiği ızdırap ve sıkıntıları dikkate alarak bir karar verir.

Başa dön tuşu