Mirasta Paylar – Mirasta Paylaşımlar

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Payları belirlenirken Türk Medeni Kanunun 495, 496, 497, 498, 499, 500 ve 501. maddelerinden faydalanılır. Bu maddelerde gösterilen yasal mirasçıların yasal paylarına ve saklı paylarına göre belirlenmektedir.

Mirasta Birinci Zümre Kimlerdir?

Yasal mirasçılar arasında birinci zümre miras bırakanın alt soyu yani mirasçının çocuklarıdır.

Mirasta İkinci Zümre Kimlerdir?

Yasal mirasçılar arasında ikinci zümre miras bırakanın anne ve babasıdır.

Mirasta Üçüncü Zümre Kimlerdir?

Yasal mirasçılar arasında üçüncü zümre miras bırakanın kardeşleridir.

Mirasta Dördüncü Zümre Kimlerdir?

Yasal mirasçılar arasında dördüncü zümre miras bırakanın büyükbaba ( dede – nine ) ve büyük anne ( babaanne ve anneanne ) oluşturur.

Mirasçıların Alacağı Paylar (Oranlar)


Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı ve Payı

Sağ kalan eşin miras hakkı (Kadın veya Erkek), Türk Medeni Kanun 499. Maddesinde düzenlenmiştir. Sağ kalan eşin zümresi yoktur. Sağ kalan eş kendisi ile birlikte hangi zümre ile birlikte mirasa ortak olmuş ise ona göre farklı oranlarda pay sahibi olacaktır. Örnekler:

  • Sağ kalan eş: Çocuklarla birlikte mirasçı ise Mirasın %25’i sağ kalan eşe kalacaktır. Burada çocuk sayısına bakılmaz.
  • Sağ kalan eş: Anne ve Baba ile Mirasçı ise mirasın %50’si sağ kalan eşe kalacaktır.
  • Sağ kalan eş: Büyükanne ve Büyükbaba ve onların alt soyu ile birlikte mirasçi ise Mirasın %75’i sağ kalan eşe kalacaktır.
  • Sağ kalan eş: Hiç bir mirasçısı yoksa mirasın tamamı yani %100’ü sağ kalan eşe kalacaktır.

Doğmamış Çocuğun ( Cenin ) Miras Hakkı ve Payı

Türk Medeni Kanunun 28. Maddesinde “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.” Demektedir.

Türk Medeni Kanunun 582. Maddesinde cenin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olabilecektir. Ölü doğan bir çocuk mirasçı olamayacağı gibi mirası da doğal olarak üst soyuna geçmeyecektir.

Yani sonuç olarak buradaki temel şart ceninin, dünyaya sağlıklı gelmesidir.


Anne ve Babanın Miras Hakkı ve Payı

Burada dikkat edilmesi gereken Mirasçının alt soyundan çocuğu ya da evlatlığının olup, olmaması durumudur. Eğer yoksa miras ölen kişinin anne ve babasına kalmaktadır. Bu halde anne ve babanın ölen kişinin eşi ile mirasçı olması halinde miras payları terekenin %50’si ile sınırlı olacaktır.

Kardeşlerin Miras Hakkı ve Payı

Ölen kişinin altsoyu (Çocuklar ve evlatlıklar) ve anne ve babasının bulunmaması halinde miras ölen kişinin kardeşlerine de kalabilecektir. Dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken; kardeşlerin anne ve babaları sağ iken miras alabilmeleri mümkün değildir.

Kardeşlerin bu şekilde ölen kişinin eşi ile mirasçı olması halinde miras payları terekenin %50’si ile sınırlı olacaktır.


Büyükbaba ve Büyükanne’nin Miras Hakkı ve Payı

Türk Medeni Kanunun 497. Maddesinde Büyükbaba ve Büyükannenin (Dede ve Nine) Miras Hakkı düzenlenmiştir. Mirasbırakanın; altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmadığı takdirde, mirasçıları büyükanne ve büyükbabalarıdır. Bu kişiler mirası eşit olarak paylaşırlar. Bunların miras bırakandan önce ölmüş olması halinde bu kişilerin altsoyları bu hisseye halef olurlar. Anne veya baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.


Evlilik Dışı Doğan Çocukların Miras Hakkı ve Payı

Bu durum mahkeme kararı ile ispatlanmışsa, Evlilik içi doğan çocuklardan herhangi bir farkı kalmamaktadır. Onlar ne paya sahipse, Evlilik Dışı Doğan Çocuklarında Miras Hakkı ve payı aynı olacaktır.

Evlatlığın Miras Hakkı ve Payı

Türk Medeni Kanunun 500. maddesinde Evlatlığın Miras Hakkı düzenlenmiştir. Buna göre evlatlık ve evlatlığın altsoyu evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Buna karşılık evlatlığın evlatlık geldiği ailedeki mirasçılığı da son bulmayacaktır. Buna karşılık Evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamazlar.


Mirasçıların Saklı Payları ve Oranları

Saklı Pay: Miras bırakının ölüme bağlı tasarrufta bulunurken yani vasiyetname yaparken üzerinde tasarrufta bulunamayacağı kısmı ifade eder. Saklı paylar kanuni mirasçılar için söz konusudur. Buna göre Medeni Kanunun 506. Maddesine göre yasal mirasçıların saklı payları aşağıdaki gibidir.

  • Altsoy için Yasal Miras Payının 1/2‘si
  • Anne ve Babadan Her biri İçin yasal miras payının ¼’ü
  • Sağ Kalan Eşin Saklı Payı altsoy, anne ve baba zümresiyle birlikte mirasçı ise yasal miras payının tamamı (4/4’ü ) , diğer hallerde yasal miras payının 3/4’ü

Miras Ortaklığı Nedir?

Miras Ortaklığı: Murisin vefatı ile birden çok mirasçı kalmaktadır. Dolayısı ile bu halde olan mirasçılar arasında, Miras Ortaklığı adı altında adi ortaklık meydana gelir. Bu ortaklar terekeye elbirliği ile sahip olurlar. Terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte yani elbirliği ile tasarruf edebilirler. Bu halde başka bir mirasçının izin ve onayı olmadan miras hissesi satılmaz, bağışlanması gibi tasarruf işlemlerinin yapılması da mümkün değildir.

Miras Ortaklığında mirasçılar tek başlarına ya da hep birlikte sulh mahkemesine başvurarak mirasın paylaşılmasına kadar terekeye bir mirasçı atanmasını, terekedeki malların korunmasını, acze düşen bir mirasçının alacaklılarından terekenin korunması için tedbir alınmasını talep edebilirler.

Başa dön tuşu