Uzman Erbaş Sicil İptal Davası

Uzman Erbaş Sicil İptal Davası; Uzman Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabidirler. Meslektaşlarım bu tür davalara bakarken buna dikkat etmesi gerekmektir. Çünkü; herkesin, hatta Uzman Çavuşların kendilerinin bile kendi aralarında karıştırdığı 3466 Uzaman Jandarma Kanunu vardır. Bu iki kanun birbirinden farklıdır. Her ikisindede UZMAN ÇAVUŞ rütbesi bulunmasına rağmen, tabi oldukları kanun farklıdır. Dolayısı ile alacakları disiplin, sicil ve atama ile terfilerde farklıdır. Farklı atama sicil yönetmeliklerine tabidirler. Konuya buradan giriş yapmak istedim.

Uzman Erbaşlarda Olumlu Sicilin Önemi:

3269 Sayılı kanun Madde 9:

Kademe ilerlemesi yapılabilmesi için: O yıl içinde olumlu sicil almış olması denmektedir.

3269 Sayılı kanun Madde 9:

Derece yükselmesi yapılabilmesi için: Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması almış olması denmektedir.

3269 Sayılı Kanun Madde 12:

Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların… denmektedir.

3269 Sayılı Kanun Madde 15:

Astsubaylığa geçiş şartları arasında: Madde 15 a/5 ve b/6 da. Sicil notuna bakıldığını söylenmekte.

Ayrıca kurum içinde açılan kurslar, hizmet içi eğitimler v.s gibi işemlerde sicil notuna bakılarak görevlendirme yapıldığı bilinmektedir.

Bu durumda sicil notunun ne denli hayati önem taşıdığı kanunda açıktır.

Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Sicil

Yukarıda Uzman Erbaşların 3269 sayılı uzman erbaş kanuna tabi olduklarını söylemiştim. Ayrıca UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ vardır.

Resmî Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25942 UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ

Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 4:

Sicil yılını Bir sicil yılını, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi kapsadığını söylemektedir.

Uzman Erbaş yönetmeliği Madde 10:

Sicil işlemleri, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi anlatır. Kademe ilerlemesi için: O yıl içinde olumlu sicil almış olması denmektedir. Derece yükselmesi yapılabilmesi için: Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması denmektedir.

Uzman Erbaş yönetmeliği Madde 11:

Uzman onbaşıların uzman çavuşluğa terfileri içinde aldıkları olumlu sicil belgesi ve olumlu kanaatten bahseder.

Uzman Erbaş yönetmeliği Madde 12:

Uzman erbaşlarının sözleşmesinin uzatılmasında Almış oldukları son sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısında olmak, denmektedir.

Uzman Erbaş yönetmeliği Madde 13:

Uzman erbaşlarının sözleşmesinin feshedilmesinde; Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların, denmektedir.

Uzman Erbaş yönetmeliği Madde 25:

Uzman erbaşların Astsubaylığa geçişinde yine: Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde seksen (%80) ve daha yukarısında olmak, Genel kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından astsubaylığa lâyık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine (EK-Ç) de yer verilen nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak, denmektedir.

Uzman Erbaş Sicil Notu Neye Göre Verilir

  1. GENEL GÖRÜNÜŞ TAVIR VE HAREKETİ
  2. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA DÜŞKÜN BULUNMAMASI
  3. HASİS MENFAATLERE DÜŞKÜN OLMAMASI
  4. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLILIĞI VE İTAATİ
  5. GÜVENİLME VE SADAKATİ
  6. ZEKASI VE MUHA-KEME YETENEĞİ
  7. ÇALIŞKANLIĞI VE DAYANIKLILIĞI
  8. MESLEKİ BİLGİSİNİ VE ASKERÎ İHTİSASINI GELİŞTİRME
  9. ASTLARINI ÖĞRETME VE YETİŞTİRME
  10. SORUMLULUĞU BENİMSEME ÜSTLÜK VE LİDERLİK

Uzman Erbaş Sicil Notu Toplam 10 madde üzerinden; 1. Sicil Üstü, 2. Sicil Üstü ve varsa 3. Sicil üstü tarafından verilir ve imza altına alınır.

Uzman Erbaş Sicilleri ile ilgili Sonuç:

Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı bir çok uzman erbaş arkadaşımız sicil notunu görememekte ve haksızlığa uğrayabilmektedir. Bu tür haksızlığa uğrayan Uzman Erbaşların bir Avukat aracılığı ile Sicil iptal davası açması gerekmektedir. Kapatılan AYİM in bu yönde bir çok kararı vardır. Haksız yere düşük verilen sicil notlarının iptali mümkündür.

Özellikle Mahkemelerin ve AYİM in görevlerinin bir çoğunda olumlu sicil notu ve görevleri boyunca da takdir ve başarı belgesi almış olan Uzman Erbaşların, bir anda olumsuz sicil almasının altındaki sebepler irdelenmektedir. Hukuki bir nedene dayanmayan ve tamamen salt kanaate dayanan olumsuz sicil notu iptal edilmektedir.

Bu davalarda hasım; Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliktir.

Görevli Mahkeme ise İdare Mahkemeleridir.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu