Vatansız Kişi Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi Başvurusu

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Vatansız kişi, herhangi bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan ve yabancı kabul edilen kişilere denir. Vatansız kişiler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu md.50 ve 51’de düzenleme altına alınmıştır. Bununla birlikte, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 47 – 50 maddeleri arasında vatansızlar tanzim edilmiştir.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi Başvurusu

Vatansız olarak Türkiye’ye gelen veya ülke bulunurken vatandaşlığını kaybederek vatansız kalan kişiler, mevcut durumlarının tespit edilmesi maksadıyla bizzat valiliklere müracaat etmekle sorumludurlar. Müracaatı kabul edilen kişilere, haklarında verilecek karara kadar geçerliliğini korumak şartıyla müracaat belgesi verilir. Bu belge herhangi bir harca tabi değildir. Bir başka ülkenin vatansız kişi kimlik belgesine ya da vatansız pasaportuna sahip kimselerin müracaatı reddedilir.

Bizzat valiliklere yapılacak başvurunun ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte mecburi sebepler istisna olmak kaydıyla en geç 15 gün zarfında başvuru sahibiyle mülakat yapılır. Vatansızlığın tespiti noktasında yetkili kurum Başkanlıktır. Başkanlık, lüzumu halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edebilir. Başvuru sahibinin vatansız olup olmadığına dair süreç en geç 90 gün süre ile tamamlanır.

Başvuru sahibinin vatansız olduğu tespit edilirse kişiye Vatansız Kişi Kimlik Belgesi verilir. Söz konusu belge harca tabi değildir. Herkes için ayrı ayrı düzenlenen bu belge, kişinin vatansızlık halinin devam etmesi halinde iki sene de bir yenilenir. Bir başka ülke tarafından vatansız kişi statüsünde kabul edilenlerin bu haktan yararlanması mümkün değildir.

Vatansız kişi kimlik belgesi haiz kişinin vatandaşlık kazanması ya da başvurusunda gerçek olmayan bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi yahut kamu nizamı ve emniyeti açısından tehlike arz etmesi nedeniyle hakkında deport kararı alınması durumunda Vatansız Kişi Kimlik Belgesi iptal edilecektir.

Vatansız Kişilere Tanınan Haklar ve Güvenceler

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişilere tanınan haklar ve güvenceler şu şekilde ifade edilebilir:

  • Yasada düzenlenen oturma izinlerinden birini almak için talepte bulunabilirler,
  • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmadıkları sürece haklarında deport kararı verilemez,
  • Yabancı kişilerle alakalı işlemlerde gereken karşılıklılık koşulundan muaftırlar,
  • Çalışma iznine dair iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,
  • 5682 sayılı Pasaport Kanunu md.18’de ifade edilen hükümlerden faydalanabilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu