İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili; Alacağını tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı olan: Bankaların, Şirketlerin ve Kişilerin piyasada olan alacakları, borçları, cari hesap, fatura, çek, bono, kredi, kredi kartı, ipotek v.b hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibatını yapmak, Haciz baskısını kullanarak yerine getirmek ve tahsilatını yapmak, tahsilat imkansızlığı halinde, aciz belgesine bağlamak ve  şirketin yılsonu vergi avantajı elde etmesine çalışmak gibi unsurlarda hizmet vermekteyim.

Bu konularda avukatlar tarafından verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

✓ Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,

✓ Haciz işlemleri,

✓ Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,

✓ İpotek ve rehin alacaklarının paraya çevrilmesi yoluyla takibi,

✓ Kambiyo senedi, nafaka, kira, ilamsız alacakların tahsili amacıyla takibi,

✓ İcra Ceza Hukuku kapsamındaki ceza davalarının takibi,

✓ İflas ve iflas Erteleme davalarının takibi ile iflas süreçlerinin takibi,

✓ İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi

✓ Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,

✓ Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,

✓İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının hazırlanması ve takibi,

✓ Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,

✓ İstihkak davaları.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu