İdare Hukuku

İdare Hukuku ile ilgili; İdare tarafından yapılan idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, İdari başvurularının sonuçsuz kalması halinde, idare mahkemelerine konu ile ilgili iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklar, Memurlara ilişkin davalar (atama, görevde yükselme, disiplin cezası), v.b olumsuz ilişkilerine karşı dava takibi, Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı iptal davaları, Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),  Tarım desteklemeleri ve fatura kaynaklı olumsuz problemler gibi önemli alanlarda takip ve işlemler avukat tarafından yapılabilmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu