Boşanma Avukatı

Bu tabir halk arasında fazlasıyla kullanılmaktadır. Ancak daha öncede defaetle vurguladığım gibi, Boşanma Avukatı diye bir branşlaşma Türkiye Hukuk Sistemi içerisinde yer almamaktadır. Ancak Hal böyle olunca,  Vatandaşlar özellikle, internet, ve telefon gibi teknolojiler kullanarak boşanma avukatı ve aile hukuku avukatlarını da google, yandex ve bing gibi arama motorları kullanarak yapmaktadır.
Halbuki yukarıda da belirttiğim üzere; Türkiye Hukuk sisteminde, diğer ülkelerde olduğu gibi branşlaşma yoktur. Hukuk fakültesinden mezun olan ve Avukatlık stajını tamamlayan kişiler Avukat Ruhsatnamesi aldıktan sonra AVUKAT ünvanı ile görev yapmaya başlarlar. Ancak Boşanma  davalarına giren avukatların kendini boşanma avukatı olarak tanıtması da yasal değildir.

Aile Hukuku (Boşanma) Avukatı:

Türk Medeni Kanununda, Aile hukuku geniş ve özel bir alanda yer almaktadır. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası,
 • Velayet davası,
 • Evlilik sözleşmesi,
 • Evlenmeden önce mal rejimine dair yapılacak her türlü sözleşme,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Nafaka ve tenfiz davası, v.b tüm aile hukukuna giren konular yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma:

Öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarının oluşması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu Madde 166/3 f.3 de yer almaktadır. Burada evlilik birliğinin sarsılması noktası önemlidir. Eşler burada bir takım şartlar ve koşullar ile anlaşma sağlamaktadır. Ancak kanun koyucu bazı kıstasların oluşmasını istemektedir. Nedir bunlar?

 • Evlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır. (Eğer 1 yıl dolmamışsa, mahkemece rededilecektir.)
 • Eşler mahkemeye beraber müracaat etmeli yada biri diğerinin davasını kabul etmelidir. (Aynı dilekçeye imza atarak mahkemede tekrarlamaları, avukatları aracalığı ile iletmeleri)
 • Hakim eşleri dinleyerek karar verir. (Fakat burada hakim evlilik birliğinin çekilmezliğini reesen araştırmakla yükümlü değildir.)
 • Eğer çekişmeli dava ediyorsa, taraflardan birinin herhangi bir aşamada anlaşmaya rıza göstermesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolu:

Türk Medeni Kanunu (TMK Madde 166/3), burada dikkat edilmesi gereken husus, boşanmadan sonra oluşacak maddi durum ve çocukların durumları ile diğer yan sonuçlar konusudur. Eşler maddi, manevi ve nafaka konusunda ortak bir noktada buluşmalıdırlar. Çocuklar konusunda nafakavelayet ve kişisel ilişkiler konusunda ortak bir yol konusunda anlaşmaları gerekmektedir.

Tüm bunlar hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim bu onayı yaparken çocuğun yararını dikkate alacaktır. Uygun gördüğü yerlerde değişiklik yapabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti:  

Her avukat koşullara ve emeğine göre, kendisi bu fiyatı tayin edebilmektedir. Fakat örneğin istanbul barosu; anlaşmalı boşanma davası ücretini 2019 yılı için 5200 TL olarak ilan etmiştir. Fakat bu fiyat değişkendir.

Çekişmeli Boşanma:

Bu dava az kusurlu yada kusursuz olan eş tarafından açılmaktadır. Burada temel kıstas, evlilik birliğinin temelden sarsılması ve çekilmez bir hal almasıdır. Ayrıca ortada tarafların anlaşması olmamasıdır. Bu uygulamada; çekişmeli genel boşanma davasıevlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası olarak bilinmektedir.

Çekişmeli genel boşanma davasında: Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarıdır. Genel boşanma davası olarak bilinir. Bu boşanma davalarında aşağıdaki hukuki sorunlarda sırasıyla çözümlenmektedir.

 •     Nafaka,
 •     Velayet,
 •     Maddi ve manevi tazminat,
 •     Evlilik içinde edinilen malların paylaşılması,
 •     Düğün takılarının (ziynet eşyası) paylaşılması.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında: Burada özel hukuk devreye girmektedir. Türk medeni kanunda yer alan özel hukuk konuları;

 • Zina (TMK madde 161),
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (TMK madde 162),
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (TMK madde 163),
 • Terk (TMK madde 164),
 • Akıl Hastalığı (TMK madde 165).
 • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK madde 166).

Yukarıda sayılan hususlar ve şiddetli geçimsizlik bir aradaysa mahkeme öncelikle özel hukuka göre karar verecektir. İki dava konusunda da, dava açılabilir.

Şiddetli geçimsizlikte, davacının ispat yükümlüğü vardır. Özel hukuk alanına giren konularda ise ispat yükümlülüğü yoktur.

Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Genel bir boşanma davası açılmadan, özel bir boşanma davası açıldığında ve reddedildiğinde, bu red kararından sonra şiddetli geçimsizlik üzerine boşanma kararı verilmez. Ortada açılmış bir genel boşanma davası olmadığından, hüküm kurulmaz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Kusur (şiddetli geçimsizlik nedeniyle):

Bu davalar açılırken kusur oranı çok önemlidir. Zira kusurlu olan eşin açtığı boşanma davası rededilmektedir. Tabi kusur oranlarının ispat edilmesi gerekmektedir.

 • Davayı açan eş kusursuz olmalıdır. (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
 • Davavı açan eş az kusurlu olmalıdır. (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
 • Davayı açan eşin kusur oranı eşit olmaladır. (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
 • Davayı açan eş daha fazla kusurluysa, dava açtığı eş davayı kabul etmelidir. (şiddetli geçimsizlik ispat edilirse boşanma gerçekleşir.)
 • Davayı açan eş tamamen kusurluysa dava rededilir. Yada davayı açtığı eş tamamen kusursuzsa dava yine rededilir.

Şiddetli geçimsizlik halleri ile evlilik birliğinin temelden sarsılması halleri:

 • Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama
 • Eşe karşı ekonomik ve psikolojik Şiddet Uygulama
 • Aile birliğine/üyelerine karşı ilgisizlik
 • içki içmek veya alkol bağımlılığı
 • Eşlerin ailerinin evliliğe müdahalesi
 • Eşe hakaret etme yada kendi ailesinin eşine hakaretlerine sessiz kalma
 • Eşini sevmediğini söylemek yada boşanmak istediğini söylemek
 • Agresif ve saygısız davranışlar
 • Eşe iftira atma
 • Bağımsız konut açmama
 • Aile sırlarının üçüncü kişilere anlatılması
 • Cinsel ilişkiye girememe veya cinsel iktidarsızlık
 • Kumar oynama alışkanlığı
 • Güven sarsıcı ve sadakat yükümlüğüne aykırı davranışlar: Bu kavram çok geniştir. Zira şu altta yazdığım davranışlar sadece birer örnektir.

Eski sevigili ile görüşmek, Eski eş ile görüşmek, Kendisine ilgisi olan birileri ile görüşmek, Kendisine ilgisi olanlarla vakit geçirmek, bakire olmadığını söylememek ve bunun ortaya çıkması, eşin gittiği yerler hakkında yalan söylemesi, taşınmazların eşin bilgisi ve rızası olmadan devr edilmesi, internetten sosyal arkadaşları sitelerine girmek veya burda ki insanlarla duygusal ilişkiye girmek, karşı cinsten birileri ile sürekli yazışmak (instigram, whatsapp, facebook v.b uygulamalar üzerinden) gibi örnekler çoğaltılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti:

Her avukat koşullara ve emeğine göre, kendisi bu fiyatı tayin edebilmektedir. Fakat örneğin Mardin barosu; anlaşmalı boşanma davası ücretini 2020 yılı için 5000 TL olarak ilan etmiştir. Çekişmeli boşanma davasının ücretini ise 2020 yılı için 8000 TL olarak ilan etmiştir.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu