Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma Tanıma Tenfiz

Boşanma, tanıma tenfiz davalarına sıkça konu edilen kalemlerdendir. Başka ülke mahkemelerinde boşanan kişiler, mahkemenin boşanma kararının ve boşanma kararına bağlı feri kararların Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla tanıma tenfiz davası açar. Tanıma tenfiz davasına bilhassa Almanya’da boşanan kişilerin başvurduğu görülmektedir. Zira bilindiği üzere Almanya özelinde Avrupa’da çok sayıda vatandaşımız yaşamaktadır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Yabancı ülke mahkemeleri eliyle yürütülen boşanma davalarında verilen kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Boşanmanın yanı sıra, söz gelimi nafaka gibi feri nitelikteki kararların da Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilmesi adına boşanmanın tenfizi davası açılması gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere yabancı mahkemede verilen karar icrai nitelikte bir karar değilse, yalnızca karar ile meydana gelen hukuki durumun Türkiye’de geçerliliği amaçlanıyorsa tanıma davası, icra edilmesi gereken kararlar bulunuyorsa tenfiz davası açılacaktır.

Boşanma tanıma tenfiz davaları son derece mühim ve ciddi hukuki ayrıntılarıı haizdir. Bilhassa Usul Hukuku açısından önemli bir yer teşkil eder. Tanıma ve tenfiz sürecinin kısa sürede tamamlanabilmesi, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle hak kaybı yaşanmaması adına uzman yardımı almak, özellikle Alman Konsolosluğu güvenilir avukatlar listesinde yer alan Aile Hukuku avukatından hukuki yardım alınması yararlı olacaktır.

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Gerekli Midir?

Kişinin, bir başka ülkede boşanmış olması fakat Türk Hukuku nezdinde boşanmamış olarak görülmesi, tarafların birbirlerine mirasçı olmasına ve velayet hakkı açısından eşit hakları haiz olmasına ve evlilik birliğinden doğam yükümlülükler altında bulunmasına neden olur. Söz konusu hallerin düzeltilmesi için muhakkak tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir işlemdir. Öte yandan, Türkiye’de evli olarak görünen kadın, dul olmaya bağlı sağlanan haklardan istifade edemez. Sağlık, sigorta ve sair işlemler açısından evli olarak kabul edileceği için çeşitli problemler yaşanır. Söz konusu sebeplerle birlikte pek çok nedenden ötürü boşanma tanıma tenfiz işleminin vakit kaybetmeden tamamlanması önemlidir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Şartları

Tanıma tenfize dair genel kurallar ve şartlar, boşanmanın tanıması ve tenfizinde de geçerlidir. Boşanmanın tanıma tenfiz davasına konu edilebilmesi için öncelikle boşanmaya ilişkin bir başka ülkenin mahkeme kararı bulunması gerekir. Öte yandan, Türkiye ile söz konusu ülke arasında tanıma tenfize dair yasal, fiili veya anlaşmadan doğan bir mütekabiliyet bulunmalıdır.

Boşanma tanıma tenfiz şartlarından bir diğeri ise tanıma tenfize konu edilecek kararın Türk münhasır yetkisini aşmayan bir hususta verilmiş olması gereklidir. Boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda genellikle bu münhasır yetki aşılmaz. Öte yandan, yabancı ülke kararının Türk kamu düzenine aleyhte olmaması ve işleme sonucunda tarafların savunma hakkının ihlal edilmemiş olası elzemdir.

Boşanma Kararının Tanınması

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararı ile elde edilen boşanma ve boşanmanın fer’ilerinin Türkiye’de tanınması, geçerlilik kazanması için boşanmanın tanınması davası açılmalıdır. Açılacak davada yalnızca tanıma talebi söz konusu ise harici konularda tenfiz hükmü kurulabilmesi mümkün değildir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma tenfiz davaları genellikle asliye hukuk mahkemelerinde açılır ancak boşanma tanıma tenfiz davaları aile mahkemelerinde açılır. Bu davada yetkili mahkeme; davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Boşanma Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

Boşanma tanıma tenfiz davası için evvela davacının kimliği ve kimlik fotokopisi gereklidir. Dava, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına avukat vekaleti ile açılacaksa vekaletname gereklidir. Bunların yanı sıra, yabancı ülke mahkeme ilamının kendisi, kesinleşme şerhi ve bu belgelerin yabancı ülke mahkemesi tarafından onaylanmış suretleri ve noter onaylı tercümeleri hazırlanmalıdır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Dilekçesi

Boşanma tanıma tenfiz davasında dilekçenin muhteviyatı ve usuli kuralları son derece mühimdir. Zira Türk yargılama hukukunda dilekçeler, sürecin yürütülmesi hususunda büyük etkiye sahiptir. Hazırlanacak dilekçeye, yabancı ülke mahkeme ilamının özeti eklenmeli ve tanıma tenfizi talep edilen bölüm bilhassa ifade edilmelidir. Boşanma tanıma tenfiz dilekçesi örneği, dijital platformların birçoğunda paylaşılmaktadır. Fakat bu dilekçelerin genel nitelikli dilekçeler olduğu ve her somut olaya özgü münferit bir dilekçe hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır. Dilekçenin hukuki açıdan güçlü, net ve kapsamlı bir şekilde hazırlanması, sürecin müspet yönde seyretmesine vesile olacaktır.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu