Almanca Bilen Avukat *2023 Konsolosluk Listesi

Almanca Bilen Avukat

Almanya Konsolosluğu Almanca Bilen Avukat Listesi

Avukat, bir serbest meslek mensubu olup kamu hizmeti icra eder. Hakimler ve savcılar gibi yargı erkinin kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder (Avukatlık Kanunu md.1). Hukuk eğitimini haiz olan avukat; hukuki ilişkilerin tanzimi, hukuki olay ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde çözüme kavuşturulması ve hukuk kaidelerinin tam olarak uygulanmasını, kurul, kurumlar, resmi ve özel kişi, yargı organları ve hakemler nezdinde sağlar.

Av. Kanunu md.1: Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Edindiği hukuki müktesebatı ve bilgisini adalet hizmetine ve kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin faydalanmasına tahsis eden avukatlar; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve işbu kanun gereğince çıkarılan Yönetmeliklere tabidir.

Lokallikten globalliğe inkılap eden dünyada kişiler; farklı nedenlerden ötürü bir başka ülke ülkede çalışmak, bulunmak, yatırım yapmak, gayrimenkul satın almak ve evlenmek gibi hayatın tabii akışı içinde yaşanan iş, işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. Söz konusu işlem ve faaliyetler ise, ilgili ülkenin mevzuatı ve uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Bu anlamda kişiler; somut hukuki işleminin veya uyuşmazlığının çözümü için profesyonel yardım alacağı avukatın, ilgili ülke diline hâkim olmasını arzu eder.

Ülkemizde yaşayan Alman uyruklu kişilerin ve Almanya’da yaşayan gurbetçilerin sayıca fazla olması, Almanca bilen avukat gerekliliğini açıkça gözler önüne sermektedir. Almancaya hakim avukat sayesinde mevcut hukuki uyuşmazlığın; hak, zaman, menfaat ve para kaybı yaşanmadan çözüme ulaşması sağlanır. O halde, Almanca bilen deneyimli avukatı nasıl bulunur? Sorusuna yanıt vermek isabetli olacaktır.

Almanya Konsolosluğu Almanca Bilen Avukat Listesi

Almanca bilen avukat arayışında bulunan kişiler, hukuki danışmanlık almak için yetkin ve tecrübeli bir avukat ile iletişimde bulunmak ister. Almanya Konsolosluğu Almanca Bilen Avukat Listesi sayesinde bu arayış, tatminkâr bir yanıt bulur. Almanca Bilen Avukat için Almanya Konsolosluğu Almanca Bilen Avukat Listesi adresine buradan ulaşabilir ve Alman lisanını haiz avukatları görebilirsiniz. Av. Gülizar ÖZTEMEL; paylaştığımız konsolosluk adresinden de görüleceği üzere, ileri seviye Almanca bilgisi sayesinde Almanca bilen avukat arayışında bulunan kişi ve kurumlara gerekli hukuki danışmanlık ve vekillik hizmetini sağlamaktadır.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu