Mavi Kart

Mavi Kart

Mavi Kart Nedir?

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 28 de düzenlenmiştir. “Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkinhükümler saklıdır.”

Kanuna göre yukarıdaki şartları taşıyan kişiye ve altsoylarına verilmektedir. Resmi bir belgedir. Eskiden çoğu yerde tanınmamaktaydı ancak şuanda MAVİ KARTLAR KÜTÜĞÜ oluşturuldu ve kişinin TC (Vatandaşlıktan çıkmadan önceki) numarasının bu kütükten sorgulanması ile bilgilerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu kanun gereği resmi kimlik belgesi yerine de geçmektedir ve tek başına yeterlidir. Ancak ne yazıkki bu belgeyi ilk defa gören kurum ve kuruluşlar zorluklar çıkarabilmektedirler. Öyle bir durumda kanunu okumalarını söylebilirsiniz.

Mavi Kartlar Kütüğü Nedir?

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler ve altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.​

Kimler Mavi Kart Alabilir?

​ 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve altsoyları kayıt olabilirler.​

Kimler Mavi Kart Alamaz?

  • Türk vatandaşlığından ıskat edilen/çıkarılan/kaybettirilen kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
  • Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
  • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
  • Çıkma izni verilen anne ve/veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
  • Anne veya babasından herhangi biri halen Türk vatandaşlığını muhafaza eden ergin olmayan çocuklar Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez. Aile kütüklerine kaydedilmeleri gerekmektedir.

Mavi Kartı Olanların Hakları Nelerdir?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Kısaca: Seçme ve Seçilme, Vergisiz araç (Bazı şartlar yerine getirilirse alınabilir), ev eşyası ithal etme ve son olarak Memurluk dışında, Türk Vatandaşlarının Sahip olduğu Tüm haklardan yararlanırlar.

Nasıl Mavi Kart Alabilirim?

​Mavi Kartı, iki adet fotoğraf ile birlikte, uyruğunu taşıdıkları yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda Türkiyede il ve ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise Konsolosluklara müracaat ederek çıkarabilirler.

Mavi Kart Nasıl Değiştirilir?

​Mavi kart; Evlilik nedeniyle soyadı değiştirme, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle iki adet fotoğraf ile birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle, Türkiyede il/ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise Konsolosluklara müracaat ederek mavi kartlarını yenileyebilirler.

Mavi Kart Tek Başına Kimlik Yerine Kullanılırmı?

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28/7 “”Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur” Ancak soyadı v.s değişmişse ve hala eski soyadını gösteren Mavi kart kullanılıyorsa yada medeni hali hala bekar olarak gösteriliyorsa o zaman başka belgelerle ispat istenebilir.

Mavi Kart Geçerlilik Süresi Varmı?

​Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Kanun yürürlükte olduğu sürece kişiler bundan faydalabilmektedir.

Mavi Kartı Çocuklarıma Çıkarabilirmiyim?

​Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da mavi kart düzenlenmektedir.

Mavi Kart Sahipleri ÖTV’ siz Araç Getirebilirmi?

En çok merak edilen konu budur. Normal şartlar altında getiremez ve kullanamazlar. Ancak bazı şartlar yerine getirilirse mavi kart sahipleri ÖTV siz MA plaka olarak adlandırılan araçları satın alabilir yada yabancı ülkeden getirdikleri araçları MA plakaya çevirebilir.

Mavi Kart Sahipleri Nasıl MA plakalı araç alabilir?

Mavi kart sahipleri taxfree araç getirebilmeleri için yada yabancıdan yabancıya araç satın alabilmeleri için:

  • Yurt dışından emekli olmuş yabancılar ve yurt dışından emekli olmuş mavi kart sahibi emekliler (Bu maddeye uyanlardan Ankara Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni istenmez).
  • Öğrenciler faydalabilir. Ancak Açık Öğretim (AOF), Lise, TÖMER veya benzeri dil eğitimi öğrencileri bu haktan faydalanamaz.
  • Türkiyede Çalışan Mavi kart sahipleri alabilir.
  • YÖK tarafından çalışmasına izin verilen yabancı öğretmenler
  • Lütfen dikkat: Türk Vatandaşları, Çift uyruklu Türk Vatandaşları,çalışma izni olmayıp, sadece oturma izni olan yabancılar, Yabancıdan Yabancıya Vergi Muafiyetli ( Tax Free ) araç satın alamazlar.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu