Boşanma Davası – 4721 Sayılı Kanun

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davası: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Boşanma Davası açmak için; Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl Hastalığı ve Evlilik birliğinin sarsılması öne sürülerek açılabilmektedir.

Boşanma Davasının Konusu:

TMK Madde 167’de düzenlenmiştir; Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır:

TMK Madde 167’de düzenlenmiştir; Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Alınır mı:

TMK Madde 174’de düzenlenmiştir; Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Olur:

TMK Madde 175’de düzenlenmiştir; Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Nafaka için zamanaşımı var mıdır:

TMK Madde 178’de düzenlenmiştir; Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Boşanma Davası Ne Şekilde Açılır:

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak açılabilir.

Ayrıntılı olarak anlattığım, Çekişmeli boşanma davası makalemi okumak için; https://www.gulizaroztemel.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi/ tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası makalemi okumak için; https://www.gulizaroztemel.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi/ tıklayabilirsiniz.

Boşanma Davasında Sıkça Sorulan Sorular

1.      Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları açıldıktan ve karşı tarafa tebliğ edildikten sonra, cevap ve cevaba cevap dilekçeleri verildikten sonra duruşma aşamaları devam eder. Bu süre ortalama 1 yıl civarıdır.

2.      Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, karşılıklı rıza halinde hazırlanacak olan bir protokol çerçevesinde, mahkemenin açılmasına mütakip, mahkemenin iş yoğunluğuna göre 1 hafta ile 1 ay arasında değişen sürelerde sonuçlanır.

3.      Yurtdışından Boşanma Davası Açılabilir mi?

Yurtdışında bulunan Türk Konsolosluklarından, avukatlara özel yetkili vekaletname verilerek boşanma davası açılabilir.

4.      Boşanma Davası Hangi Kanunda Düzenlemiştir?

Boşanma davası Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun tam metni için: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf

5.      Kadın boşanma davası açar ve erkek kabul etmezse?

Boşanma davasında kabul etmeme gibi birşey söz konusu değildir. Kadın elinde ki delilleri ile boşanma davasını her zaman açabilir. Boşanma davası Çekişmeli Boşanma Davası olarak devam eder.

6.      Erkek boşanma davası açar ve kadın kabul etmezse?

Boşanma davasında kabul etmeme gibi birşey söz konusu değildir. Erkek elinde ki delilleri ile boşanma davasını her zaman açabilir. Boşanma davası Çekişmeli Boşanma Davası olarak devam eder.

7.      Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Davayı açan tarafın davasından vazgeçmesi, Davacı taraf avukat ile temsil edilmiyorsa ve duruşmalarına katılmıyorsa, Davacı taraf karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlayamıyorsa boşanma reddedilir.

8.      Tek celsede bosanma Sebepleri?

Çekişmeli davalarda tek celsede boşanma olmamaktadır. Ancak her iki taraf anlaşıp, anlaşma protokolleri hazırlandıktan ve mahkemeye sunulduktan sonra tek celsede boşanma mümkündür.

9.      Tek celsede boşanmak için Ne Yapmalı?

Tek celsede boşanmak için, öncelikle en az 1 yıldır evli olma şartı bulunmaktadır. Daha sonra taraflar anlaşarak, bir evlilik protokolü imzalar ve mahkemeye sunarlar. Mahkeme her iki tarafın boşanma kararlılığını, mahkeme huzurunda gördükten sonra tek celsede boşama gerçekleşir.

10.  Boşanma Davasında Koruma Talebi?

Boşanma davalarında, kişiye baskı ve tehdit var ise, boşanma davasını açtığı mahkemeden koruma talep edebilir. Koruma talepleri ivedilikle sonuçlandırılır. Ortalama süresi 1 veya 2 gündür.

11.  Boşama Davalarında Velayet Kime Verilir?

Boşanma davaları sürerken, velayet hususu mahkemeden talep edilir. Mahkeme çocukların üstün yararını gözeterek, dava sonuçlanana kadar geçici velayeti anneye yada babaya bırakabilir. Bu kararı verirken, sosyal araştırmacı ve inlemeci raporları ile çocukların beyanlarını dikkate almaktadırlar.

12.  Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı diye bir tabir türk hukuk sisteminde yer almamaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve avukatlık ruhsatı almış her avukat bu davaları açabilir.

13.  Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl Hastalığı ve Evlilik birliğinin sarsılması sebepleridir.

14.  Boşanma Davasının Ücreti Ne kadardır?

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ayrılırlar. Boşanma davalarında ücret, avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından her yıl belirlenen asgari ücret tarifesine göre belirlenir. 2022 yılı için bknz Avukatlık Ücreti: https://www.gulizaroztemel.av.tr/avukatlik-ucreti/

15.  Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası, görevli mahkeme olan Aile Mahkemesi’nde açılır. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme ise boşanma davası taraflarının yani eşlerin son altı ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesi veya taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu