Haksız Yere İşten Çıkarılma

4857 sayılı kanun burada devreye girmektedir. Kanunda sayılan nedenlerden dolayı işten çıkarılanlar bir takım tazminatları almaya hak kazanmaktadırlar.

Haksız yere işten çıkarılma dava açma süresi

Öncelikle haksız yere işten çıkarıldığını düşünenler 1 ay içinde konuyu yargıya taşımalılar. Yargıya taşınan bu davalar teoride 2 – 3 ayda sonuçlanır densede, 1 yılı bulmaktadır.

Haksız yere işten çıkarılanları alabileceği tazminatlar

  • İhbar tazminatı
  • Kıdem tazminatı
  • Birikmiş izinlerin tazminatı
  • İş sözleşmesinin feshedildiğinin işçiye tebliğ edilmesinin ardından söz konusu tarihe kadar işçinin maaş ödemesi
  • İşçinin daha önceden çalışmış olduğu fazla mesailerin ödemesi
  • İŞKUR tarafından belirlenen birtakım koşulların oluşması halinde işsizlik ödeneği alınır

İşe İade Davaları

Yukarıdaki hakların yanına sıra, kişi işe iade davası açarak, işe iadesini isteyebilir. Mahkeme işçi lehine karar verirse, mahkeme kararına rağmen işveren de işçiyi işe başlatmazsa, yukarıda yazan tazminatlara EK olarak, işçi buradan da bir tazminat alacaktır.

Mahkeme kararı 10 gün içerisinde işverene avukat aracılığıyla ya da bireysel olarak işe başlatması için bir uyarı gönderilir. Uyarıyı izleyen 1 ay içerisinde işveren sizi işe başlatmak zorunda kalacaktır. Ancak aksi olursa, yani işveren sizi işe başlatmazsa, o zaman işe başlatmama tazminatı almaya hak kazanılacaktır. İşe başlatmama tazminatı 4 ve 8 ay arasında değişen bir ödemedir. Aylık olarak ödenir.

Genel olarak 6 aydan 5 yıla kadar çalışma süresi bulunanlar 4 ay tazminat, 5 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde çalışan kişiler 8 aya kadar işe iade tazminatı alabileceklerdir. İşverenin karşılayacağı bu tazminat ödenmemesi durumunda icra yoluyla da tahsil edilebilir.

Bu Davalarda Avukatlık Ücreti Ne kadardır?

Genel olarak avukatlar bu tür davalarda sabit ücret yerine, kişinin alacağı tazminata göre belirli bir yüzdelik oran üzerinden anlaşırlar. Buna ek olarak da dava masraflarını işçi üstlenir.

Başa dön tuşu