İcra Avukatı – İcra İflas

Borçlu olan kişinin borcunu ödememesi yada ödemeyemediği halllerde, Alacaklının talebi üzerine İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığı ile borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını (tüm malvarlığını) tespit eder.

İcra Avukatı: Özetle, İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır.

İcra Avukatı Nasıl Çalışır:

Alacağın tahsili için, öncelikle borçlu ile anlaşma sağlamaya çalışır. Sulh yolu ile alacağın tahsil edilmesi için çalışır.

Alacağın tahsili için, borçlu ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılır.

Alacağın tahsili için, ortada senede bağlı bir alacak varsa, ilamlı takip başlatır. Bunun sonucunda borçlunun tüm mal varlığının sorgulanır, mal varlıklarına haciz konulur, satış işlemleri gerçekleştirilir ve sonuç olarak alacağın tahsil edilmesi için çalışır.

Alacağın tahsili için, ortada senede bağlı olmayan bir alacak varsa, ilamsız takip davası açılır, alacağın hukuki yollarla ispatı sağlanır, sonuç olarak takibin kesinleştirilir, borçlunun mal varlıklarına haciz konulur, satış işlemleri gerçekleştiriliir ve alacağın tahsil edilmesi için çalışır.

Alacağın tahsili için, ipotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması için çalışır.

Alacağın tahsili için,  borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi ile alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi için çalışır.

Alacağın tahsili için, Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi için çalışır.

İcra Avukatı Takip Yaparken:

Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek, Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak, Meslek etiğine  uygun davranışlar sergilemek, Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek, İcra ve dava dosyalarının incelenmesi, müzekkere oluşturulması, borçlu görüşmelerine katılım gibi hukuki süreçlere hakim olmak, Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak, Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek, İkna kabiliyeti becerisi göstermek.

Başa dön tuşu