Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası:

İdari yönden ve Türk Ceza Kanunu yönünden değerlendirilmesi gerekir.

  • İdari yönden: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi kapsamında cezalandırılır.
  • Adli yönden: TCK 179/3 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu kapsamında cezalandırılır. (1 promil üstü alkol çıkanlar için.)
  • (Not: Kazaya sebebiyet verilmemişse)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde: 48

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü-ler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Yukarıda ki kanun kapsamında alkollü araç kullanan sürücü cezalandırılır. Buradaki kapsam ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTIR. Yani aracın seyir halinde ve trafikte olması gerekmektedir. Aşağıda bahs edeceğim bir konuda seyir halinde olmayan ve PARK halinde Alkollü Araç Kullanma Cezası alan bir müvekkilin cezası itiraz sonucu iptal edilmiştir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/6 maddesi

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İşte burada Türk Ceza Kanunu Madde 179 devreye girmektedir. Kişi hakkında ayrıca dava açılmaktadır. Aşağıda bu madde ile ilgili detaylı değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca bir kazaya sebebiyet verilirse yine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48/7 maddesi uygulama bulacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Suçu İtiraz:

İtirazlar Sulh Ceza Mahkemesi‘ne yapılmaktadır. Burada bir avukattan destek almak yararınıza olacaktır. Yapılan bir itirazın sonucu olarak aşağıdaki karar çıkmıştır.

alkollü araç kullanma suçu itiraz
alkollü araç kullanma suçu itiraz
alkollü araç kullanma suçu itiraz 2
alkollü araç kullanma suçu itiraz

Somut olayda kişi hakkında PARK HALİNDEYKEN alkol metre cihazı üfletilmiş ve aracın seyri incellendiğinde güvenlik kameralarında emniyet kemeri takmadığı tespit edilmiş. 2 suçtan ceza almıştır. Yapılan itirazlarda aracın park halinde olduğu ispatlandığından itiraz olumlu sonuçlanmıştır.

Kişinin alınan ifadesinde Alkollü olarak araç kullandığını söylemesi hiç bir şeyi değiştirmemiştir. Aşağıda yasak ifade alma yöntemlerinden de bahs edeceğiz. Alkollü olarak verilen ifadeler YASAK İFADE alma yöntemlerindendir. Kişinin sağlıklı ve aklı dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Dolayısı ile sağlık kuruluşlarından rapor alınmadan verilen ifadeler geçersizdir.

Trafik Güvenliğini Tehliye Atma Suçu TCK Madde: 179

TCK Madde 179/3

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Hapis Cezası: 1 yıldan 6 yıla kadardır. Ancak; Yeni infaz yasasına göre SERİ MUHAKEME USULLERİ uygulanır. Kişi verilecek cezayı kabul ettiği takdirde hükmün açıklaması geri bırakılır. (Mükerrer suç olmaması gerekir.)

Türk Ceza Kanunu Madde 179/3

Yukarıdaki maddeye göre sadece Alkollü Araç Kullanma ile ilgili değil, herhangi bir neden olabilir. Buradaki kıstas araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaktır.

  • Fail: Bu suçun faili herkes olabilir.
  • Mağdur: Belirli kişiler değil. Toplum kabul edilir.
  • Suçun Maddi Konusu: Trafik düzeni veya güvenliğidir.
  • Suçun Hareketi (Fiil): Bağlı hareketli, soyut tehliye suçudur. Başkalarının hayatları üzerinde somut bir tehlike doğması aranmaz.
  • Hukuka Aykırılık: Zarar uğrayanın rızası aranmaz.

TCK Madde 179/3 Yargıtay Kararları

  1. Yargıtay, alkollü yakalanan sürücünün alkol testinde çıkan promil oranına göre ayrım yapılmaktadır. Promil oranı 1,00’ün üstündeyse, m. 179/3’teki suçun oluştuğu kabul edilmektedir. Mahkûmiyet için alkol oranının tespiti yeterli olacak, ayrıca hiçbir inceleme (ve bu arada Adli Tıp raporu) gerekmeyecektir.
  2. TCK m. 179/3’ten mahkûmiyet hükmü için kan örneği üzerinden alkol düzeyinin tespit edilmesi Yargıtay tarafından şart görülmemektedir. Alkolmetre cihazından elde edilen verilerin güvenilirliğini şart kılmaktadır. Uygulamada ölçümler büyük ölçüde alkolmetre ile, hem de tek ölçüm şeklinde yapılmaktadır ve bu ölçümlerde yanılma payı hayli yüksektir. Yanlış yapılan kalibrasyon hataları ve son zamanlarda verilen bozma kararları buna örnektir.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Sonuç:

Alkollü araç kullanmak hem idari yönden hem adli yönden suç oluşturmaktadır. Suç ilk defa işlenirse ve 1 promilin üzerinde yakalanırsanız SERİ MUHAKEME USULU ile hızlı bir şekilde ceza alırsınız ve genel olarak Hükmün açıklaması geri bırakılmaktadır. Ancak mükerir suçlarda durum böyle değildir. Eski suçunuzun cezası yenisi ile eklenir. Ayrıca ehliyetinizide kaybedebilirsiniz.

Ancak uygulama her zaman böyle olamayabiliyor. Yine somut olayda kişi PARK HALİNDE ALKOL almasına rağmen, ifadesi alınmış ve kendisi alkollü araç kullandığını söyleyerek ifade vermiştir. Yukarıda idari yönden cezası iptal edildi. Ancak adli yönden değerlendirecek olursak;

1-) Kişi alkollüyse ifade alınması Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 24. maddesinde “İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır.” geçen hükme göre geçersiz olacaktır.

2-) Park halinde alkol alması ise, seyir halinde olmadığından dolayı suçun unsuru oluşmayacaktır.

Sonuç olarak sizlere tavsiyem bu konuda kolluk ifadesinden başlayarak, kendinize bir avukat tutmanız, sizin açınızdan iyi olacaktır. Zira kolluk ve savcılık soruşturmasında alınan ifadeler ve analizler ileride yapılacak olan kovuşturmayı etkilemektedir.

Alkollü araç kullanmamanız dileğiyle.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu