Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası:

İdari yönden ve Türk Ceza Kanunu yönünden değerlendirilmesi gerekir.

 • İdari yönden: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi kapsamında cezalandırılır.
 • Adli yönden: TCK 179/3 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu kapsamında cezalandırılır. (1 promil üstü alkol çıkanlar için.)
 • (Not: Kazaya sebebiyet verilmemişse)

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde: 48

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü-ler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Yukarıda ki kanun kapsamında alkollü araç kullanan sürücü cezalandırılır. Buradaki kapsam ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTIR. Yani aracın seyir halinde ve trafikte olması gerekmektedir. Aşağıda bahs edeceğim bir konuda seyir halinde olmayan ve PARK halinde Alkollü Araç Kullanma Cezası alan bir müvekkilin cezası itiraz sonucu iptal edilmiştir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/6 maddesi

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İşte burada Türk Ceza Kanunu Madde 179 devreye girmektedir. Kişi hakkında ayrıca dava açılmaktadır. Aşağıda bu madde ile ilgili detaylı değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca bir kazaya sebebiyet verilirse yine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48/7 maddesi uygulama bulacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Suçu İtiraz:

İtirazlar Sulh Ceza Mahkemesi‘ne yapılmaktadır. Burada bir avukattan destek almak yararınıza olacaktır. Yapılan bir itirazın sonucu olarak aşağıdaki karar çıkmıştır.

alkollü araç kullanma suçu itiraz
alkollü araç kullanma suçu itiraz
alkollü araç kullanma suçu itiraz 2
alkollü araç kullanma suçu itiraz

Somut olayda kişi hakkında PARK HALİNDEYKEN alkol metre cihazı üfletilmiş ve aracın seyri incellendiğinde güvenlik kameralarında emniyet kemeri takmadığı tespit edilmiş. 2 suçtan ceza almıştır. Yapılan itirazlarda aracın park halinde olduğu ispatlandığından itiraz olumlu sonuçlanmıştır.

Kişinin alınan ifadesinde Alkollü olarak araç kullandığını söylemesi hiç bir şeyi değiştirmemiştir. Aşağıda yasak ifade alma yöntemlerinden de bahs edeceğiz. Alkollü olarak verilen ifadeler YASAK İFADE alma yöntemlerindendir. Kişinin sağlıklı ve aklı dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Dolayısı ile sağlık kuruluşlarından rapor alınmadan verilen ifadeler geçersizdir.

Trafik Güvenliğini Tehliye Atma Suçu TCK Madde: 179

TCK Madde 179/3

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Hapis Cezası: 1 yıldan 6 yıla kadardır. Ancak; Yeni infaz yasasına göre SERİ MUHAKEME USULLERİ uygulanır. Kişi verilecek cezayı kabul ettiği takdirde hükmün açıklaması geri bırakılır. (Mükerrer suç olmaması gerekir.)

Türk Ceza Kanunu Madde 179/3

Yukarıdaki maddeye göre sadece Alkollü Araç Kullanma ile ilgili değil, herhangi bir neden olabilir. Buradaki kıstas araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaktır.

 • Fail: Bu suçun faili herkes olabilir.
 • Mağdur: Belirli kişiler değil. Toplum kabul edilir.
 • Suçun Maddi Konusu: Trafik düzeni veya güvenliğidir.
 • Suçun Hareketi (Fiil): Bağlı hareketli, soyut tehliye suçudur. Başkalarının hayatları üzerinde somut bir tehlike doğması aranmaz.
 • Hukuka Aykırılık: Zarar uğrayanın rızası aranmaz.

TCK Madde 179/3 Yargıtay Kararları

 1. Yargıtay, alkollü yakalanan sürücünün alkol testinde çıkan promil oranına göre ayrım yapılmaktadır. Promil oranı 1,00’ün üstündeyse, m. 179/3’teki suçun oluştuğu kabul edilmektedir. Mahkûmiyet için alkol oranının tespiti yeterli olacak, ayrıca hiçbir inceleme (ve bu arada Adli Tıp raporu) gerekmeyecektir.
 2. TCK m. 179/3’ten mahkûmiyet hükmü için kan örneği üzerinden alkol düzeyinin tespit edilmesi Yargıtay tarafından şart görülmemektedir. Alkolmetre cihazından elde edilen verilerin güvenilirliğini şart kılmaktadır. Uygulamada ölçümler büyük ölçüde alkolmetre ile, hem de tek ölçüm şeklinde yapılmaktadır ve bu ölçümlerde yanılma payı hayli yüksektir. Yanlış yapılan kalibrasyon hataları ve son zamanlarda verilen bozma kararları buna örnektir.

Alkollü Araç Kullanma Suçu Sonuç:

Alkollü araç kullanmak hem idari yönden hem adli yönden suç oluşturmaktadır. Suç ilk defa işlenirse ve 1 promilin üzerinde yakalanırsanız SERİ MUHAKEME USULU ile hızlı bir şekilde ceza alırsınız ve genel olarak Hükmün açıklaması geri bırakılmaktadır. Ancak mükerir suçlarda durum böyle değildir. Eski suçunuzun cezası yenisi ile eklenir. Ayrıca ehliyetinizide kaybedebilirsiniz.

Ancak uygulama her zaman böyle olamayabiliyor. Yine somut olayda kişi PARK HALİNDE ALKOL almasına rağmen, ifadesi alınmış ve kendisi alkollü araç kullandığını söyleyerek ifade vermiştir. Yukarıda idari yönden cezası iptal edildi. Ancak adli yönden değerlendirecek olursak;

1-) Kişi alkollüyse ifade alınması Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 24. maddesinde “İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır.” geçen hükme göre geçersiz olacaktır.

2-) Park halinde alkol alması ise, seyir halinde olmadığından dolayı suçun unsuru oluşmayacaktır.

Sonuç olarak sizlere tavsiyem bu konuda kolluk ifadesinden başlayarak, kendinize bir avukat tutmanız, sizin açınızdan iyi olacaktır. Zira kolluk ve savcılık soruşturmasında alınan ifadeler ve analizler ileride yapılacak olan kovuşturmayı etkilemektedir.

Alkollü araç kullanmamanız dileğiyle.

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

23 Yorum

 1. 18 mayıs 2021 gecesi sanayide tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız işyerinde mesai saati 21.00 de bitmesi üzerine işyerinde alkol aldım ve işten ayrılmak üzere çıktım. işyerinin Hemen ilerisinde karayoluna çıkmadan benzinliğe geldim amacım alışveriş yapıp 3 kilometre sonraki evime dönmekti aracı park alanında kanunlara uygun şekilde parkettim. amacım alışveriş yapıp alkollü olduğum için trafiğe çıkmamak taksi çağırıp eve dönmekti. Ardından hemen park yerinde bulunan ikinci el almayı düşündüğüm bir iki aracın fotosunu çektim daha sonra benzinlikten koşarak ve sinirle gelen sivil polis memurunun ikazı üzerine telefonumu kendisine özür dileyerek takdim ettim ve görüntüleri kendisi sildi. Sonra markete girdim alışveriş yaparken markete geldi ve yüksek ses tonuyla ısrarla dışarı kendisiyle çıkmamı istedi alışverişimi bölerek kendisiyle tartışmadan dışarı çıktım. Marketin önünce dışarıda Sende alkol var mı dedi ” Evet var dedim memur bey”. Taksi çağırıp eve gideceğim dedim. Sen zahmet etme bekle biz bırakırız dedi. sonra trafik ekipleri geldi marketin dışında üflettiler cezayı yazdılar ve ehliyetime el koydular. Sonra karakola götürülüp “ifademi aldılar!” tutanak tutuldu sorulan tek şey ev adresim ve telefonum oldu. Benzinlikten kamera kayıtlarını alacağım. Burada işlemin ne kadar doğru ve hukuka uygun olduğunu gerçekten merak ediyorum. Lütfen beni bilgilendirin. Burada görevlinin İcbar (Zorlama) Suretiyle İrtikap Suçu ve Cezası (TCK md.250/1) işlemesinden bahsedilebilir mi? Mağdurum psikolojim altüst oldu.

 2. 1,53 promilden dolayı dolayı ehliyetimin alınması vb gibi işlemden sonra pazartesi savcılığa görüşmeye çağırdılar .. 3 yıl önce karıştığım kavgadan dolayı hükmün geriye bırakılması ( para cezası ) aldım .. Savcının bana vereceği teklifi etkiler mi ? adli para cezası teklif ederse ve kabul edersem daha önce hükmün açıklanması kararı bozulur mu, hapis cezası alır mıyım ?

  1. (11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

   1. Merhabalar kolay gelsin 2017 de işlediğim bı suçtan dolayı 2020 Mart ayında pandemi iznine çıktım bu suçtan dolayı denetim hakkım 3 yıldı denetime ise Şubat 2022 de çıkacaktım ama izinde iken alkollü araç kullanmaktan 1 ay 26 gün ceza aldım ve kesinleşti iştima yapıldı benim denetim hakkım bir yıla düştü daha önceki 3 yıl olan denetimimi etkilermi şu an denetimim 2024 Şubat gözüyor burda ne gibi bir yol çizmek gerekir

 3. 4. Kez alkollü araç kullanmaktan 1 yıl 1ay 15 gün kapalı ceza aldım hangi şartlarda bırakılırım

  1. 5 yıllık denetim süresi içinde ceza almamışsanız sorun yok.
   Almışsanız TCK 58 devreye girer.

 4. 2.12 promil alkolle polis cevirmesine takıldım ve 2020 yılında TCK 179/3 , 179/2 maddelerinden 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
  HAGB hükmedildi. 2.kere 1.55 alkollü yakalandım ve Seri muhakeme ile 2400 lira para cezası kesildi.
  İlk mahkemeden HAGB bozulacağından 2 ay 15 gün hapis cezasını yazılı beyanda erteleme ya da para cezasına çevirebilmeyi talep etme hakkım var mıdır ?

  1. Hapis Cezasının Ertelenmesi

   TCK 51 – (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;
   a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
   b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.
   (2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir.
   (3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
   (4) Denetim süresi içinde;
   a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
   b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
   c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, mahkemece karar verilebilir.
   (5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
   (6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.
   (7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
   (8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

 5. Merhabalar. 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan 3 ay hapis cezası aldım ve 5 yıl hagb oldu. 02.02.2022 tarihinde yine alkollü araç kullanmaktan yakalandım. Seri muhakeme olacağını söyledi kolluk kuvveti sizce benim durumum ne olur ? ceza alır mıyım ? hagb bozulur mu ? ne kadar ceza alırım? şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  1. merhabalar doğuş yılmaz.
   Yorumlar içerisine bakarsanız, sizin durumunuzda başka birisinin başından geçen ve aldığı ceza miktarını bulacaksınız.

 6. Merhabalar efendim bir suçtan dolayı cezamı çektim denetimli serbestliğim bitti ancak 1 yıl infazım var ve bu bir yıl infaz içinde alkollü araç kullanmaktan yakalandım seri muhakeme usülü için savcı tarafından çağırıldım 2018 de bir adli para cezası aldığımdan tekrar adli para cezası olmaz dedi bende seri muhakeme usülünü kabul etmedim bu süreçte mahkemeye çıktığımda ne gibi sonuçlar doğurur şuan halan bir yıl infazım var yanar mı ve mahkeme tarafından nasıl bir karar verilir beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim herşey için şimdiden çok teşekkürler. Alkollü yakalanmam ilk defa bunuda belirtmek istiyorum.

  1. Mahkeme sonuçlanana kadar infazınız biter büyük ihtimalle.

   1. Efendim çok özür dileyerek söylüyorum suç tarihine bakılmıyor mu peki infazı yakmak için ??? Birde mahkeme ne karar verebilir bunun hakkında bilgi alabilir miyim bu arada ümit ben ???

    1. Ben sorunuzu tam anlamadım. Ancak cezanızı tamamlamadan, yeni suç işlemişseniz suç işleme tarinden sonraki kalan kısım ile yeni suçun cezasını yatarsınız.

 7. Merhabalar efendim ilk defa alkollü araç kullandım. 1.84 promilden dolayı tarafıma ceza yazıldı. 100 promil üstü olduğundan tarafıma mahkeme de açılacağının bilgisini edindim. Bu zamana kadar hiçbir adli olayım ve Adli sicil kaydım bulunmamaktadır. Karar sonrası Adli sicilime kayıt yapılır mı? Kayıt olursa işime etki edecek. Cevaplarsanız çok mutlu olurum.

 8. Merhabalar 2. Ve 3. Kez alkollü araç kullanmaktan evime mahkeme kağıdı geldi mahkemede ne kadar hapis cezası alırım ve hapis cezasını para cezasına çevirebilirmiyim

 9. Merhaba 3. Kez alkollü araç kullandım yakalandım polisler aracı men etmedi mahkeme de araç men edilirmi acaba

 10. Merhaba, 2. kez alkollü araç kullandım yakalandım ve, 2. yakalandığımda 145 promil alkol çıktı,mahkemede tahminen nasıl bir ceza alırım.

 11. Merhabalar park halindeyken alkol testi yaptılar 1.00 promil üstü çıktı ifademde aracı kullanmadığımı belirttim evime 700 800 metre uzaklıkta ara sokaktaydım. ve araba arzalıydı. nasıl bir savunma hazırlayabilirim birde çıkan kararlara itiraz edersem ne kadar sürer iyi günler.

 12. Merhaba KTK m.48/5’ten işlem yapılarak hem para cezası hem de 2 yıl sürücü belgesine el koyulması cezası verildi. Sulh ceza hakimliğine mi itiraz etmem gerek idare mahkemesinde dava mı açmam gerek sürücü belgemi geri alabilmek için?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu