Terörün Finansmanı Suçu ve Cezası

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Terörün Finansmanı Suçu

Terörün Finansmanı Suçu ve Cezası: 6415 Sayılı Kanun Madde 4; üçüncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle  veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi bu suçtan cezalandırılır.

Terörün Finansmanı Suçunun Cezası

Terörün Finansmanı Suçunun Cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Terörün Finansmanı Suçunun Yatarı

Terörün Finansmanı Suçu Madde 4/1 den hüküm giyenlerin cezaları alt sınırdan verildiği takdirde (5 yıl), 1/6 takdir indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası alır. Bu cezanın yatarı 6415 sayılı kanunun Madde 4/7 sinde düzenlendiği üzere, terör suçları kapsamında olduğundan 3/4 oranındadır.

Özetle; Terörün Finansmanı Suçunda koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 3 YIL 1 AY 15 Gün Hapis cezasıdır. Hükümlü 2 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.

Terörizmin Finansmanın Önlenmesi

Kanunda bu suçun oluşması için gerekli unsur, Bilerek ve İsteyerek bu fonun sağlanmasıdır. Ancak pratikte bu suç ile karşı karşıya kalınması çok daha kolay olmaktadır. Şöyleki;

Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel tebliğinde,

Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar

Terör örgütleri önemli miktarda finansmanı, yasal görünümlü faaliyetler aracılığı ile sağlamaktadır. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

a- Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması: Terör örgütlerine yasal görünümlü kaynak sağlanmasında dernek ve vakıf gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sıklıkla kullanılır. Bu kuruluşlara aidat, bağış veya yardım adı altında sağlanan fonlar, bu kuruluşlar tarafından çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle terör örgütüne veya teröristlere aktarılır. Bazı kişiler çoğu zaman verdikleri paraların terör örgütlerine aktarılacağını bilmemekte, kâr amacı gütmeyen kuruluşun açıkladığı yasal amacı çerçevesinde kullanılacağını düşünerek bağışta bulunmaktadır. Bazı kişiler ise, terör örgütüne bilerek ve isteyerek finansman sağlamakta, bunu yasal bir görüntü altında, örneğin bir yardımlaşma derneğine bağışta bulunma görüntüsü altında gerçekleştirmekte, böylece kamu otoritelerinin dikkatini çekmeksizin terörü finanse edebilmektedir.

b- Ticari işletmelerin kullanılması: Örgütle görünüşte bağlantısı olmayan kişiler adına kurulan şirketlerin yasal faaliyetlerinden elde edilen gelirler terörün finansmanı için kullanılabilir. Çoğu kez, bu şirketlerin faaliyet alanları aynı zamanda terör örgütüne lojistik destek sağlayacak türden alanlardır. Terör örgütünün ihtiyaç duyacağı malları taşımak veya, uyuşturucu ticaretinde  kullanmak üzere nakliye şirketi kurulması, terör örgütü üyelerinin ülke dışına kolay bir şekilde çıkarılması için seyahat acentesi kurulması buna örnek verilebilir. Bu açıdan yükümlülerin, tüzel kişi müşterilerinin sahiplerinin kimler olduğu konusunda bilgi sahibi olması ve şüpheli durumlarda gerekli araştırmayı yaparak MASAK’a bildirimde bulunması önem kazanmaktadır.

c- Görsel ve basılı yayın organlarının kullanılması: Medya şirketleri, terör örgütlerinin gerek propaganda yapmak gerekse finansman temini amacıyla kullandıkları araçlar arasında yer almaktadır. Özellikle terör örgütü yandaşları, terör örgütüne yakın görsel ve basılı yayın organlarına reklam bedeli adı altında yüksek tutarlarda ödemeler yapmak suretiyle örgüte finansman desteği sağlarlar. Aynı zamanda örgüt üyeleri, bu yayın organlarında çalışan kişiler olarak gösterilmek suretiyle finansal olarak desteklenir.

Yukarıda sayılanlara ilave olarak terör örgütleri konser, şölen, sergi, kermes ve gösteri gibi çeşitli etkinlikler düzenleyip bu etkinliklere katılım ücreti olarak gelir elde eder.

Yukarıda ki tebliğden anlaşılacağı üzere, bilmeden ve istemeden yapılan yardımlar, siz bilmeden örgüte aktarılıyorsa, bu durumda bu konunun şüphelisi olmaktan kaçamıyorsunuz.

6415 Madde 4/2

Madde 4/1 de sayılın fiileri, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.

6415 Madde 4/3

Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmaz.

Denmek suretiyle, terörün finansmanı suçunun çok kolay işlenebileceği ve herkesin bu suç ile karşıkarşıya kalabileceği göz ardı edilmemeli ve buna çok dikkat edilmelidir. Tanımadığınız bir kişiye vereceğiniz ZEKAT, KIYAFET ve ÇEŞİTLİ YARDIMLAR v.s ile bu suça konu olmuş olabilirsiniz.

3713 Sayılı Kanun Madde 8

Bu suç daha önce Terörün Finansmanı Suçu başlığı altında, Terörle Mücadele kanunu içerisinde yer almaktaydı.  Ancak 2013 yılından sonra 6415 sayılı kanun ile ayrı bir kanun olarak ortaya çıktı. Bu haliyle Terörle Mücadele Kanunundan ayrılmıştır ancak, kanun koyuyu 6415 sayılı kanunun Madde 4/7 sindeki düzenleme ile bu suçun soruşturma, kovuşturma ve infazını 3713 sayılı kanun ile aynı kategoriye koymuştur.

Sonuç olarak; Bu suçtan yargılanıyorsanız yada soruşturuluyarsanız bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim. Ancak herşeyden önce, yaptığınız yardımlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bilmeden ve istemeden bu suçu işliyor olabilirsiniz.

 

Av. Gülizar ÖZTEMEL

Mardin Barosu Avukatıdır. Malatya inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Anadil seviyesinde, Almanca ve Kürtçe dillerini bilmektedir. Halen Mardinin Artuklu ilçesinde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu