Uyuşturucu Kullanma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Kullanma suçu: TCK madde 191 de düzenlemiştir. Pişmanlık Halleri ise TCK madde 192/2, 192/3 ve 192/4 de düzenlenmiştir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde kullanma suçunun cezası ne kadardır?

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunda kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 191/2 ye göre soruşturma evresinde bu suça karışanlar hakkında 5 yıl süre kamu davası açılması ertelenir.

TCK Madde 191/3 ye göre kişi hakkında asgari 1 yıl boyunca denetimli serbestlik hükümleri uygulanır. Ancak bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile 3’er aylık dönemler halinde 1 yıl uzatabilir. Kişi hakkında gerek görülmesi halinde tedavi tedbirleride uygulanır.

TCK Madde 191/4 ye göre kişi bu erteleme süresi boyunca;

a)
Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun
davranmamakta ısrar etmesi,

b)
Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi
veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

halinde, hakkında kamu davası açılır.

Denetimli Serbestlikte Tekrar Uyuşturucu Kullanılırsa?

Tck Madde 191/5 e göre kişi tekrar uyuşturucu kullanırsa veya bulundurursa hakkında tekrar soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. TCK madde 191/4 ü ihlal ettiği kabul edilerek, hakkında ertelenen kamu davasının açılmaması, erteleme ortadan kalkar ve dava açılır.

Uyuşturucu Kullanılırsa, Tekrar Denetimli Serbestlik Alabilirmi?

TCK madde 191/6 da düzenlenmiştir. Bu suç tekraren işlenirse, hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

5 Yıl Boyunca Tekrar Uyuşturucu Kullanmazsa?

TCK madde 191/7 da düzenlenmiştir. Denetimli serbestlik boyunca kişi tekrar uyuşturucu madde kullanmaz veya bulundurmazsa, daha önce hakkında kamu davası ertelenmesi kararı verilen kişi hakkında, bu sefer kovuşturmaya yer yoktur kararı verilir.

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçunda Cezanın Artırılması Gereken Haller

TCK madde 191/10 da düzenlenmiştir. (Verilecek Ceza 1/2 oranında arttrılır) Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Pişmanlık göstermek

TCK Madde 192/2 192/3 ve 192/4 de düzenlenmiştir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

TCK madde 192/2

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

TCK madde 192/3

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

TCK madde 192/4

Sonuç:

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu ile Uyuşturu madde ticareti suçu çoğu zaman karıştırılmaktadır.

Kişi kullanmak için uyuşturucu madde almışsa bile, gerek limitleri aştığından, gereksede olayın ve yakalama zamanında yaşananların, hayatın olağan akışına ters olduğu zamanlarda, gerek kolluk gereksede iddia makamı tarafından TCK madde 191 suçuna bakılmadan (uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde bulundurma), kişi hakkında TCK madde 188 üzerinden yani uyuşturucu madde ticareti üzerinden işlemler yapılmaktadır.

Sonuç olarak sizlere tavsiyem bu konuda kolluk ifadesinden başlayarak, kendinize bir avukat tutmanız, suçların karıştırılmasını önlemek açısından iyi olacaktır. Zira kolluk ve savcılık soruşturmasında alınan ifadeler ve analizler ileride yapılacak olan kovuşturmayı etkilemektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu