Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Türk Ceza kanunu Madde 226′ da düzenlemiştir. Kanun koyucu burada herhangi bir tanıma yer vermediğinden, müstehcenliğin, sınırı ve kapsamını yargı kararları belirlemektedir.

Dolayısı ile günümüz internet dünyasında, bilerek yada bilmeyerek müstehcenlik suçunu işleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus, bir avukattan yardım almanız olacaktır. Zira aşağıda yazacağım yargıtay kararlarında, müstehcenlik kavramı ve sınırları o kadar geniş tutulmaktadır. O yüzden dikkatli olunmasında fayda vardır.

TCK Madde 226/1:

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

 c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

 d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

 e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

  f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/1

TCK Madde 226/2 Bilişim, Basın Yayın Yoluyla Müstehcenlik suçu:

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/2

Madde 226/2 deki suç, günümüz dünyasında, kişilerin sosyal medya kullanmaya yaygın olarak başladığı bu zamanlarda, önem arz etmektedir. Zira bir görüntüyü, yazıyı yada sözü twitter, facebook, whatsapp, instigram gibi uygularmada paylaşırsanız bu suça ortak olmuş olursunuz.

TCK madde 226/3:

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/3

Yukarıda dikkat edilmesi en önemli hususlardan biride, görüntünün çocuk olması gerekmez. (çocuk: 18 yaşından küçük kimse) çocuk gibi görünen kişiler veya temsili çocuk görüntüleri de yayınlayanlar, bu suçu işlemiş sayılır.

TCK madde 226/4:

Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 226/4

TCK madde 226/5 Bilişim, Basın Yayın Yoluyla Müstehcenlik suçu :

Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 226/3 ve 226/4 deki suçları, günümüz dünyasında, kişilerin sosyal medya kullanmaya yaygın olarak başladığı bu zamanlarda, önem arz etmektedir. Zira bir görüntüyü, yazıyı yada sözü twitter, facebook, whatsapp, instigram gibi uygularmada paylaşırsanız bu suça ortak olmuş olursunuz. Kanundaki DEPOLAYAN kelimesi önemlidir. Zira telefonlara virüs yolu ile bile görüntü inmiş olursa, bu suçu bilmeden işlemiş olursunuz.

Müstehcenlik Suçu Yargıtay Kararları:

İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinin kararını aleyhe uygulanmadığı için bozmadı. Ancak ictihat yarattı:

Sanıkta ele geçirilen CD’ler üzerinde yapılan incelemede, görüntülerin bir kısmında “pedofili” amacı güden “okullu” başlığı altında yaşları tahmin edilemeyen kişilerle cinsel ilişki içeren görüntüler bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme sanığa, TCK’nin 226’ncı maddesinde düzenlenen “müstehcen içerikli CD’leri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek” suçundan ceza verdi.

Ancak; Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığın eylemiyle “Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”

Gerekçesinde, bu suçun oluşabilmesi için; müstehcen sayılan görüntü ve ürünlerde mutlaka çocuk kullanılmasının zorunlu olmadığını söyledi.

Çocuk izlenimi uyandıran veya uyandıracak şekilde konuşan, giyinen, hareket eden bir kişinin cinsel olarak kullanılması veya çizgi film, animasyon ve çizgi roman gibi yapay nitelikteki ürünlerde çocuk imajının kullanılması halinde de suçun oluşacağına hükmedildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi başka bir kararında:

Yaşı küçük mağdurun, sanığın televizyonda seyrettiği çıplak kadın ve erkeklerin yer aldığı bir filmi televizyon ekranına ayna tutarak kendilerine izlettirdiğine yönelik aşamalardaki tutarlı ve suç isnadı için herhangi bir neden görülmeyen beyanları karşısında, sanığın yaşı küçük mağdurlara evinin açık olan penceresinden izlemekte olduğu porno içerikli filmi göstererek müstehcenlik suçunu işlediği düşünülmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi hukuka aykırıdır

(Yargıtay 18.Ceza Dairesi – Karar : 2016/19166)

Yargıtay 18. Ceza Dairesi İnternet Üzerinden Müstehcenlik Suçu

TCK’nın 226/3. maddesinin 1.cümlesindeki düzenlemede “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak” suç olarak tanımlanmıştır. Üretmek kelime anlamıyla oluşturmak, yaratmak ve meydana getirmek anlamlarına da gelmektedir ( https://www… ) Çocuğun müstehcenlik içeren görüntüsünün, resminin veya sesinin kullanılması, yazı veya ses içeriğinde çocuğun yer alması bu suçun oluşumu için yeterlidir.

Somut olay değerlendirildiğinde, sanığın, internet ortamında tanıştığı ve suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan katılan çocuğun müstehcen nitelikteki çıplak görüntülerini internet üzerinden bilgisayar kamerası ve özel bir yazılım aracılığıyla kaydetmesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın anılan maddesinde düzenlenen “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanma” suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

(Yargıtay 18. Ceza Dairesi – Karar: 2017/2091).

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Bilgisayarda Çocuklara ait resim bulundurma

Sanığın bilgisayarının ana hafızasında tespit edilen ve üretiminde çocukların da kullanıldığı müstehcen içerikli fotoğrafların TCK’nın 226/3. maddesinin ikinci cümlesini ihlal niteliğinde olduğu gözetilmeden, bilirkişinin, “fotoğrafların içeriğinin muhtemelen yanlışlıkla ya da reklam nedeniyle bulunduğu” şeklindeki soyut raporuna dayanılarak, dosya kapsamıyla uyuşmayan gerekçelerle sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırıdır .

(Yargıtay 18.Ceza Dairesi – Karar : 2016/9201)

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Çocuk Pornosu indirme

Sanığın çocuk pornografisine ilişkin görüntü indirdiğinin Avusturya Interpolü tarafından ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, sanığın iş yerinde usul ve yasaya uygun olarak yapılan arama sonucu bilgisayarına el konulduğu, el konulan bilgisayar üzerinde yapılan incelemede 507 adet çocuk pornografisi ile ilgili müstehcen görüntüyü bilgisayarında depoladığının anlaşıldığı, bu eylemin TCK.nın 226/3-c 2. maddesinde yer alan suçu oluşturduğu, görüntü sayısı gözetildiğinden sanığın bilinçsiz şekilde görüntüleri indirdiği şeklindeki savunmasının inandırıcılıktan uzak olduğu anlaşılmıştır.

(Yargıtay 14. Ceza Dairesi – Karar: 2013/14022)

Müstehcenlik Suçunun Yatarı Ne kadar?

Müstehcenlik suçunun yatarı (çocuksa) : internet yoluyla görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin çocuk yada çocuk görünümlü olmasından kaynaklanıyorsa kişi altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Alt sınırdan ceza alırsa; Yatarı 4 yıldır. 3 Yıl hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanır.

Müstehcenlik suçunun yatarı (Erişkinse) : internet yoluyla görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin çocuk yada çocuk görünümlü olmasından kaynaklanıyorsa kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Alt sınırdan ceza alırsa; Yatarı 4 aydır. 1 Yıldan az hapis cezası aldığından kişi doğrudan denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanır.

Sonuç:

Müstehcenlik suçu oluşurken, kişiler internet dünyasında bilerek yada bilmeyerek bu suçun faili konumuna düşebilmektedirler. Haklarında soruşturma ve kovuşturma görenlerin, avukatlardan yardım almalarını tavsiye ediyorum. Zira bu suça bilmeyerek ortak olanlar dahi, ciddi cezalar almaktadır.

Ayrıca bu konuda yazmış olduğum 2. makalemi de okuyabilirsiniz: https://www.gulizaroztemel.av.tr/mustehcenlik-sucu/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu