İdari Davalar

Devlet kurumları ile vatandaş arasında yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi yapılmaktadır. Burada yapılan işin yerinde olup olmadığı denetlenmez. Sadece hukuka uygunluğu denetlenir.

İdari Davalar Hangi Mahkemede Açılır?

İdare davaları idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılabilir. idari davaların görüleceği mahkemeler, istinaf ve temyiz dahil olmak üzere;

  • İdare mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
  • Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
  • Bölge idare mahkemesi (İstinaf mahkemesi),
  • Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı idari davalar için ilk derece mahkemesi).

İdari Davalar Nerede Açılır?

İdare davalarında yetkili mahkeme; Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemedir. Dolayısı ile Dava oraya açılır. (Özel kanunlarla yetki verilenler hariçtir).

Örnek: Mardin sınırları içerisinde ki bir idarenin yapmış olduğu işlemde, Dava; Mardin İdare Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Örnek 2: Şırnak il sınırları içerisinde ki bir idarenin yapmış olduğu işlemlerde açılacak olan dava ise; Şırnak ilinde İdare Mahkemesi Olmadığından, Mardin İdare Mahkemesine açılmalıdır. Bunu bulunduğunuz il ve ilçedeki Asliye Hukuk Mahkemeleri üzerinden de yapabilirsiniz.

Bulunduğunuz Yerde İdare Mahkemesi Yoksa?

Bulunduğunuz yerde İdare Mahkemesi yoksa, Örnek 2 de bahsettiğim üzere, bulunduğunuz yerdeki Asliye Hukuk Hakimliğine dilekçenizi sunabilirsiniz. İlinizin bağlı bulunduğu İdare Mahkemesi davayı görecektir. Ancak Özel Kanunlar ile başka yerdeki mahkemeler yetkili kılınmışsa, Dava o mahkemede görülecektir.

İdari Dava Hangi Sürede Açılır?

Dava açma süresi: Özel kanunlarla farklı süre gösterilmediği taktirde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60 gün ve vergi mahkemelerinde 30 gündür.

İdare Mahkemelerinde Hangi Davalar açılır?

İdare mahkemelerinde İptal Davaları ve Tam Yargı Davaları açılır.

İptal Davaları: Bir idari işlemin hukuka aykırı olmasından kaynaklandığını düşünüyorsak, bu işlemin iptal edilmesi talebiyle açtığımız dava iptal davalardır.

Tam Yargı Davaları: Bir nevi tazminat davasıda diyebilir. Kişilerin idari işlemlerden zarar görmesi ve bu zararın giderilmesi davalarıdır.

Mardinde idare mahkemesi varmı?

Mardin merkezde idare mahkemesi bulunmaktadır. Mardin 1. idare mahkemesi, Mardin 2. idare mahkemesi ve Mardin 3. idare mahkemesi olmak üzere, 3 mahkeme hizmet vemektedir. Ayrıca Mardin idare mahkemeleri şırnak iline bakmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu